Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή και ανακαινίσεις κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων, καθώς και στην επίβλεψη εφαρμογής μέτρων ασφαλείας.Χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και ψυχραιμία στη λήψη αποφάσεων σε στιγμές έντασης.