Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με εκτενή εμπειρία στην κατασκευή και στις ανακαινίσεις εμπορικών καταστημάτων και βιομηχανικών κτιρίων. Διοίκηση και συντονισμός ομάδας. Ευελιξία, μεθοδικότητα & προσαρμοστικότητα. Φιλότιμος, εργατικός με υψηλό αίσθημα ευθύνης.