Μηχανολόγος Μηχανικός με πολύτιμες γνώσεις και πολυετή εμπειρία στην κατασκευή καταστημάτων μεγάλων επιφανειών και βιομηχανικών κτιρίων. Άμεσες λύσεις σε ζητήματα που προκύπτουν, γρήγορη υλοποίηση και λεπτομέρεια είναι τρία βασικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν στον χώρο εργασίας.