Μηχανολόγος Μηχανικός με εικοσαετή εμπειρία στη σύνταξη προσφορών και στην επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεγάλα ιδιωτικά έργα. Διακρίνεται για την εργατικότητα της και το υψηλό αίσθημα ευθύνης.