Πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό σε εξέλιξη στο τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων. Έχει ασχοληθεί με την κατασκευή και ανακαίνιση εμπορικών καταστημάτων. Είναι εργατικός και προσαρμοστικός.