Η Vector πάντα με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πελάτη ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε έργου προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες.

  • Μελέτες

Συντονισμός και διαχείριση της εκπόνησης αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζει το κάθε έργο.

  • Κατασκευή

Ανάληψη του EPC (Engineering – Procurement – Construction) Management. Το EPC Management περιλαμβάνει τη διαχείριση της κατασκευής από την αρχή έως το τέλος του έργου. Διαχειρίζεται με απόλυτο συντονισμό προμήθειες υλικών, υπεργολάβους, έλεγχο ποιότητας, ασφάλεια εργοταξίου, επίτευξη χρονοδιαγράμματος, οικονομικό έλεγχο ως την παράδοση του έργου στον πελάτη.

  • Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των κτιρίων. Φροντίζουμε τόσο για την πρόληψη όσο και για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών.