Υπεραγορά Τροφίμων στη Μεσσήνη

Πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση υφιστάμενου καταστήματος και στη συνέχεια κατασκευή νέας υπεραγοράς με διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

Ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιήθηκαν ήταν εκσκαφές για θεμελίωση κι επιχώσεις περιμετρικά του κτιρίου και σε περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον, σκυροδέτηση όλου του κτιρίου, υγρομόνωση τοιχίων υπογείου με σύστημα στεγανολεκάνης και υγροθερμομόνωση δωμάτων και στέγης. Τέλος, έγινε διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου πρόσοψης, βιομηχανικών δαπέδων πάρκινγκ και επιστρώσεων με πλάκες πεζοδρομίου, καθώς και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Η εταιρεία μας ανέλαβε το EPC (Engineering – Procurement – Construction) Management του έργου, ανάδοχος του οποίου ήταν η Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε.

Τυπος Κτιριου Κατάστημα
Υπηρεσια Κατασκευή
Επιφανεια 2.500 τ.μ.
Επιπεδα 2
Ετος 2017
Back to profile
/