Κεντρικές Αποθήκες Αλυσίδας Υπεραγοράς Τροφίμων

Το 2017 ολοκληρώθηκαν στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων οι εργασίες για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών αποθηκών μεγάλης αλυσίδας υπεραγοράς τροφίμων. Παράλληλα στην ίδια έκταση έγινε κι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων γραφείων της εταρείας.

Η επέκταση αφορούσε νέους ψυκτικούς θαλάμους, καθώς και εγκαταστάσεις υποδομών για τη βιομηχανική ψύξη με αμμωνία. Το σύνολο της επέκτασης θεμελιώθηκε σε πασσάλους τριβής οπλισμένου σκυροδέματος και η ανωδομή ήταν μεταλλικό κτίριο με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις πυρασφάλειας και αυτοματισμού.

Ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου αφορούσε το κτίριο γραφείων, καθώς και το σύνολο της αποθήκης. Μετά την επέκταση η στεγασμένη έκταση ξεπερνά τα 36.000 τ.μ.

Το EPC (Engineering – Procurement – Construction) Management ήταν ευθύνη της Vector σε ένα έργο που ανάδοχος ήταν η Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε.

Τυπος Κτιριου Βιομηχανικό Κτίριο
Υπηρεσια Επέκταση & Εκσυγχρονισμός
Επιφανεια 47.000 τ.μ.
Επιπεδα 1
Ετος 2017
Back to profile
/