ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Vector, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα (όπως τις ιστοσελίδες μας, τις εφαρμογές μας για κινητά, τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες για εγγραφή στις εκδηλώσεις μας, κ.λπ.) ή επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς :

Αφετέρου η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «VECTOR ENGINEERS IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σκουζέ, αριθμός 3, με ΑΦΜ 800765232, ΔΟΥ Α’ Αθηνών , νομίμως εκπροσωπούμενη  σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, (αποκαλούμενη ως «Vector Engineers» «Εμείς» ή «μας»), συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω οποιουδήποτε ψηφιακού μέσου που διαχειρίζεται η Vector Engineers (εφεξής «Ψηφιακά Μέσα»).

Θέματα:

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε;

2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανίχνευσης;

3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και επί ποίας νομικής βάσης;

4. Τι συμβαίνει εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

5. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;

6. Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

7. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα;

9. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

10. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή;

11. Αλλαγές στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε;

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 κατωτέρω.

Οι τύποι και ο όγκος των πληροφοριών που συλλέγονται για τις προαναφερθείσες λειτουργίες και υπηρεσίες μπορεί να ενημερώνονται και να διαφέρουν ανάλογα με τις δραστηριότητες της Vector.

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να κάνουμε χρήση διαφόρων τεχνολογιών συλλογής και παροχής πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των Ψηφιακών μας Μέσων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες των Ψηφιακών μας Μέσων, που μπορούμε να λάβουμε από τρίτους, όπως η Google ή τα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιείτε (εφεξής «Πληροφορίες Χρήσης»).  Οι Πληροφορίες Χρήσης μπορεί να αφορούν τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, την ώρα που τις βλέπετε, σε ποια γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών πληροφοριών που αφορούν εσάς (όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα, εφόσον υπάρχουν) και ποιες σελίδες επισκεφτήκατε πριν δείτε την τρέχουσα σελίδα, κ.λπ.

 2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανίχνευσης;

Η Vector χρησιμοποιεί τεχνολογίες ανίχνευσης, όπως cookies, διευθύνσεις IP ή αρχειοφάκελο καταγραφής (log file). Οι τεχνολογίες ανίχνευσης μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τα Ψηφιακά μας Μέσα στις προσωπικές σας ανάγκες.

 • Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τα Ψηφιακά μας Μέσα, καθώς και τα προσφερόμενα εργαλεία και υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά τους. Με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται βάσει νόμου, τα Ψηφιακά μας Μέσα χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής «cookies»). Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στη συσκευή σας και εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως την αποτελεσματική πλοήγηση μεταξύ σελίδων, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας και τη γενικότερη βελτίωση της εμπειρίας σας. Η χρήση cookies στα Ψηφιακά μας Μέσα επιτρέπει σε εσάς να απολαμβάνετε με απρόσκοπτο τρόπο τη σελίδα μας και σε εμάς να αναλύουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείτε.
 •  Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές στο δίκτυο για τον εντοπισμό του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Ιντερνέτ. Μπορεί να παρακολουθούμε τις διευθύνσεις IP για τους ακόλουθους -μεταξύ άλλων- λόγους: (i) την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, (ii) τη διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας, (iii) τον περιορισμό της πρόσβασης στα Ψηφιακά μας Μέσα ώστε να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή συμβατικούς περιορισμούς, και (iv) την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Ψηφιακά μας Μέσα.
 •  Εμείς (ή κάποιο τρίτο μέρος για λογαριασμό μας) μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή log files, που καταγράφουν τη δραστηριότητα στα Ψηφιακά μας Μέσα και συλλέγουν στατιστικά σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε (μεταξύ άλλων) (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ενός χρήστη και το λειτουργικό του σύστημα, (ii) πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρία ενός χρήστη (όπως η διεύθυνση URL από την οποία προέρχονται, την ημερομηνία και την ώρα που επισκέφτηκαν τα Ψηφιακά μας Μέσα και ποιες σελίδες επισκέφτηκαν στα Ψηφιακά μας Μέσα και για πόσο διάστημα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα πλοήγησης ή clickstream. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε στο log file για λόγους εσωτερικού μάρκετινγκ και συλλογής δημογραφικών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Τα log files χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά και δεν συνδέονται με κάποιον συγκεκριμένο χρήστη.

 3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και επί ποίας νομικής βάσης;

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς:

 • Για να ανταποκριθούμε σε αίτημα υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης
 • Κατά την εγγραφή σας στα Ψηφιακά μας Μέσα (εφαρμογή για κινητά, ιστοσελίδες, κοινωνικά μέσα, κ.λπ.), τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν τις σχετικές λειτουργίες και υπηρεσίες στις οποίες είστε συνδρομητές και για να σας προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια που συνήθως συνοδεύονται από την εγγραφή σας (π.χ. λήψη επιλεχθεισών ενημερώσεων κατά τη στιγμή της εγγραφής σας, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, συμμετοχή σε κληρώσεις, κ.λπ.).
 •  Για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις συναλλαγές σας ή εταιρικά νέα: (π.χ. e-mail επιβεβαίωσης κατά την εγγραφή σας ή την κατάργηση εγγραφής από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα), καθώς και ορισμένες ανακοινώσεις σχετικές με προσφερόμενες υπηρεσίες (π.χ. ειδοποιήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις περί απορρήτου, λειτουργιών ή προγραμμάτων που δεν προσφέρονται πλέον, αλλαγές στις πολιτικές μας σχετικά με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες ή τις πολιτικές τεχνικής υποστήριξης ή σε άλλες σχετικές αλλαγές).
 • Για να σας στέλνουμε προωθητικές ενημερώσεις εφόσον έχετε συναινέσει:
 •  Γιατί η Vector επιθυμεί πραγματικά να σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

Με την επιφύλαξη της συναίνεσής σας, όταν είναι απαραίτητο, ενδέχεται μερικές φορές να συνδυάσουμε, ενημερώσουμε ή βελτιώσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Ψηφιακών μας Μέσων, με δεδομένα που λαμβάνουμε από εξωτερικά αρχεία ή από τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδυάσουμε καθαρά δημογραφικές πληροφορίες ή πληροφορίες έρευνας (π.χ. ηλικία, φύλο, πληροφορίες για τα νοικοκυριά και άλλα ενδιαφέροντα, κ.λπ.) που δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, με προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των προσφορών μας (όπως κατά την εγγραφή στο σύστημα).

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες ή/και δημογραφικά δεδομένα για λόγους εσωτερικού μάρκετινγκ ή για δημογραφικές μελέτες και να βελτιώνουμε συνεχώς, να προσωποποιούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών σας. Ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα παραμείνουν σωστά και ενημερωμένα και θα αποφύγουμε τις διπλές εγγραφές στη βάση δεδομένων μας, επαληθεύοντας κάθε μία από τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς, ώστε να διαπιστώνουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα παραμένουν σωστά ή αν χρειάζεται να συμπληρωθούν ή ενημερωθούν με πρόσθετες πληροφορίες.

Η Vector μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης ενός συμβολαίου (π.χ. αποφυγή παράνομων πληρωμών) ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

4. Τι συμβαίνει εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν επιλέξετε να μην υποβάλετε Προσωπικά Δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες και εξατομικευμένες λειτουργίες, ενώ οι υπηρεσίες των Ψηφιακών μας Μέσων και ειδικών προσφορών μπορεί να είναι περιορισμένες. Για παράδειγμα, εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε το email σας, δε θα μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή να εγγράφετε με άλλο τρόπο στα Ψηφιακά μας Μέσα. Ωστόσο, για να περιηγηθείτε απλώς στα Ψηφιακά μας Μέσα και να μάθετε περισσότερα για την Vector και τις υπηρεσίες μας, δεν χρειάζεται να μας δώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε πάντα για τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να επωφεληθείτε από μια υπηρεσία.

 5. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;

  Εντός της εταιρείας Vector

Η Vector μπορεί να κοινοποιήσει, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδοεταιρικά και σε τυχόν τρίτα μέρη, όπως γίνεται αναφορά κάτωθι.

 •  Με τρίτα μέρη

Η Vector μπορεί επίσης να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, αλλά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για λόγους υποστήριξης: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή εργολάβους, για λόγους μάρκετινγκ, εάν συναινέσετε,

 για να υποστηρίξουμε τις εσωτερικές λειτουργίες των Ψηφιακών Μέσων μας και για να μας βοηθήσουν στη διαχείρισή τους ή στις διάφορες λειτουργίες, προγράμματα και προωθήσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτά. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα παρέχει ανά πάσα στιγμή τα ίδια επίπεδα ασφαλείας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως η Vector, και όπου απαιτείται, θα δεσμεύεται από νομική συμφωνία για να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ιδιωτικά, ασφαλή και να τα επεξεργαστεί μόνο υπό τις συγκεκριμένες οδηγίες της Vector.

 •  Για κοινά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και διαφημιστικούς σκοπούς: Όταν διοργανώνουμε ένα κοινό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή προωθητική ενέργεια στα Ψηφιακά μας Μέσα με άλλη εταιρεία, οργανισμό ή άλλο αξιόπιστο τρίτο μέρος και, στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος, συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί να προωθήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον συνεργάτη ή χορηγό μας, εφόσον συναινέσετε, όπου αυτό απαιτείται. Εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από (ή προωθούνται σε) άλλη εταιρεία εκτός από την Vector στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, θα σας ενημερώσουμε σχετικά τη στιγμή που αυτά συλλέγονται.
 • Για λόγους νομικής προσφυγής και ασφάλειας: Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αν το απαιτεί ο νόμος ή αν, κατά την κρίση μας και καλή τη πίστει, μια τέτοια ενέργεια είναι λογικώς αναγκαία για να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες, να ανταποκριθούμε σε τυχόν αξιώσεις ή να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή τα δικαιώματα της εταιρείας μας, των πελατών μας ή του κοινού.
 • Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς ολόκληρης ή μέρους της Vector από άλλη εταιρεία ή στην περίπτωση που η Vector θα πωλούσε ή θα διέθετε το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ο αποκτών θα είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούνται από την Vector, συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ομοίως, τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να προωθηθούν στο πλαίσιο εταιρικής αναδιοργάνωσης, διαδικασίας αφερεγγυότητας ή άλλου παρόμοιου γεγονότος, εφόσον επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 6. Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας στέλνετε μέσω των Ψηφιακών Μέσων μας στις βάσεις δεδομένων μας, για όσο ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μαζί σας ή ανάλογα με τις ανάγκες σας, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή για να επιλύσουμε προβλήματα και να παρέχουμε νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την αντίστοιχη εσωτερική μας διαδικασία, όπως αυτό απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

Συνεπώς, μπορεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ακόμα και αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Vector ή τα Ψηφιακά μας Μέσα, σύμφωνα με το καθεστώς των περιορισμών.

 7. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Vector λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα και τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τις ακόλουθες: (i) στην αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό και τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Vector και από τους αντιπροσώπους και τους εργολάβους μας και (ii) στην επαλήθευση των ταυτοτήτων των εγγεγραμμένων χρηστών, προτού μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με αυτούς.

Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 •  Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή, ελλιπή ή παλαιά.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων (i) εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων, (ii) έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά βάσει της συναίνεσης αυτής, (iii) αν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, (iv) αν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι παράνομη, (v) αν τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση έχει η Vector.
 •  Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (i) σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, ώστε να επιτρέψετε στην Vector να ελέγξει την ακρίβειά τους, (ii) εάν επιθυμείτε να περιορίσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αντί να τα διαγράψετε, παρά το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, (iii) εάν επιθυμείτε η Vector να αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα επειδή το χρειάζεστε για την υπεράσπισή σας στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων (iv) εάν διαφωνείτε με την επεξεργασία, αλλά αν η Vector διεξάγει έλεγχο για να ελέγξει εάν έχει νόμιμους λόγους για μια τέτοια επεξεργασία, μπορεί να υπερισχύσει των δικών σας δικαιωμάτων, (v) εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Vector.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη δυνατότητα μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων που μας δώσατε, ιδίως εάν η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.
 •  Έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν το επιλέξετε αυτό, μπορεί οι λειτουργίες και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι περιορισμένες.
 •  Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς, ακόμα και για σκοπούς εσωτερικού μάρκετινγκ βάσει του προφίλ σας.

Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να δώσετε γενικές ή συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική μετά τον θάνατό σας.

 9. Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Με την χρήση των Ιστοτόπων της Vector βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

10. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την αρμόδια Εποπτική Αρχή;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

 VECTOR ENGINEERS IKE,

Αθήνα , Σκουζέ 3, 105 60

 ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: privacy@vector.gr